language:BGENRU

обекти в строителство
жилищни и смесени сгради:

68 жилищна група - апартаменти

гр. Несебър

инвеститор: "МАСТЕРБИЛД" ЕООД

проектант: Студио "ДЕКОР" - арх. Даниела Бурулянова

изпълнител: "МАСТЕРБИЛД" ЕООД

реализация: май 2008 г. - август 2009 г.


Developed by Smallsmartsoft