language:BGENRU

Реализирани обекти
жилищни и смесени сгради:

66 Офис на "МАСТЕРБИЛД" ЕООД / и апартаменти

Бургас, Център, ул. "Алеко Константинов" 8

инвеститор: "МАСТЕРБИЛД" ЕООД

проектант: Студио "ДЕКОР" - арх. Даниела Бурулянова

изпълнител: "МАСТЕРБИЛД" ЕООД

реализация: 18.07.2006 - 26.10.2007 - Акт 16


Офис и жилищна сграда
Офис на"МАСТЕРБИЛД" ЕООД

Бургас, център, ул. "Алеко Константинов" 8,
инвеститор: "МАСТЕРБИЛД" ЕООД Бургас
изпълнител: "МАСТЕРБИЛД" ЕООД
проектант: Студио "ДЕКОР" - арх. Даниела Бурулянова
реализация: 18.07.2006 - 26.10.2007

Developed by Smallsmartsoft