language:BGENRU

Партньори
Студио "ДЕКОР" - арх. Даниела Бурулянова:06 проекти галерия 2008

сгради - екстериор, интериор

архитект Даниела Буруляновa, "Декор" ЕТ

офис: Бургас, център

ул. "Лермонтов" 52

e-mail: decor@unacs.bg


05 проекти галерия

офисни и смесени сгради, хотели, заведения, други

архитект Даниела Бурулянова - "Декор" ЕТ

офис: Бургас, център

ул. "Лермонтов" 52

e-mail: decor@unacs.bg


04 проекти галерия

групи сгради и комплекси - апартаментен тип

архитект Даниела Буруляновa - "Декор" ЕТ

офис: Бургас, център

ул. "Лермонтов" 52

e-mail: decor@unacs.bg


03 проекти галерия

еднофамилни и многофамилни къщи

архитект Даниела Бурулянова - "Декор" ЕТ

офис: Бургас, център

ул. "Лермонтов" 52

e-mail: decor@unacs.bg


02 проекти галерия

вилни селища и комплекси

архитект Даниела Бурулянова - "Декор" ЕТ

офис: Бургас, център

ул. "Лермонтов" 52

e-mail: decor@unacs.bg


01 проекти галерия

жилищни и смесени сгради

архитект Даниела Бурулянова - "Декор" ЕТ

офис: Бургас, център

ул. "Лермонтов" 52

e-mail: decor@unacs.bg


Developed by Smallsmartsoft